HJERNESUNDT

HJERNEN ER I HØJ KURS

Julia Lahme er trendforsker og forfatter, og hun spår at hjernesundhed kommer til at få mere opmærksomhed i årene, der kommer.

- Det handler overordnet om tre ting, siger hun og remser op:

  • Alt det, hjernen kan, er i høj kurs.
  • Vores syn på sundhed og interesse for kroppen er fortsat stigende.
  • Vi skal blive på arbejdsmarkedet i flere år, hvor vi har brug for at bevare vores kognitive evner, hvis vi vil blive ved med at have spændende arbejdsopgaver.

- Det betyder, at interessen for vores hjerner, og hvordan vi kan bevare vores kognitive evner, bliver større, siger Julia Lahme.

Hjernens funktioner er vigtige for os

Når Julia Lahme siger, at ”Alt det, hjernen kan, er i høj kurs”, så hænger det blandt andet sammen med den stigende kompleksitet i samfundet.

- For at kunne navigere i hverdagen og verden, er vi nødt til at forholde os kritisk til de mange informationer, vi bliver præsenteret for. Vi bruger vores kognitive evner til at finde ud af, hvad der er rigtigt for os, siger Julia Lahme, som også peger på, at vi i dag hylder mange forskellige former for intelligens.

Det handler derfor ikke om at være dygtig til én bestemt kompetence. Det sociale eller musikalske kan være lige så vigtigt som det sproglige eller matematiske.

Sundhed er både individuel og fælles

Et af de områder, hvor vi har brug for vores kognitive evner, er, når vi skal finde ud af, hvordan vi lever sundt og ansvarligt.

- Inden corona var sundhed i høj grad overladt til den personlige indsats og motivation. Men corona viste os både, at vores helbred også bliver påvirket af omverdenen, og at vores personlige valg kan have konsekvenser for andres sundhed, siger Julia Lahme. Hun ser en tendens til, at vores syn på sundhed bliver mere helhedsorienteret.

- Vi bliver eksempelvis optaget af, hvordan vores krops øvrige sundhed påvirker vores hjerners funktioner, og hvad vores hjerner betyder for vores mentale helbred, fortæller Julia Lahme.

Det er populært at lære nyt

Julia Lahme har blandt andet hæftet sig ved, at medierne i stigende grad beskæftiger sig med hjernes sundhed, sygdomme og aktiviteter, der påvirker hjerner.
- Der bliver både talt og skrevet meget om hjernesundhed. Generelt er det populært at lære nyt. Til gengæld er det ikke vigtigt, om det nye er at sylte, udvikle egne opskrifter, løse kryds og tværs eller løbe et orienteringsløb.

Interessen for hjernesundheden har ifølge Julia Lahme derudover også konkrete og praktiske årsager:

- Når pensionsalderen stiger, bliver det vigtigt, at vi også mentalt og kognitivt kan præstere i længere tid. Når vi skal være på arbejdsmarkedet som 71-årige i 2050, er vi nødt til at bevare kompetencerne til at lære nyt.